ПЕТРОЛ АД с особен залог върху марки

PETROL_logoНа 03.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „Корпоративна Търговска банка” АД по отношение на следните марки, собственост на „ПЕТРОЛ” АД:


ПЕТРОЛ, рег.№ 5870Y

ПЕТРОЛ, рег.№ 5871Y

PETROL, рег.№ 5872Y

фигуративна, рег.№ 5873Y

ПЕТРОЛ PETROL, рег.№ 5874Y

фигуративна, рег.№ 30760

ПЕТРОЛ PETROL, рег.№ 30761

ПЕТРОЛ PETROL, рег.№ 30762

ПЕТРОЛ, рег.№ 30763

PETROL, рег.№ 30764

 

Източник: Патентно ведомство на РБългария, Официален бюлетин бр.5/2013

Може да харесате още...