Пето издание на книгата „ Патентно право в Република България“

Вече 12 години книгата на изтъкнатия специалист по интелектуална собственост Георги Саракинов – „Патентно право в Република България“, се ползва като учебник от студентите по право и като настолен помощник в ежедневната работа на ангажираните с тази материя специалисти. На пазара е нейното пето актуализирано издание, което е своеобразно доказателство за полезната и актуална тема, която авторът разработва. Книгата дава ценни разяснения и на самите изобретатели как да защитят по-добре своите права. В нея са дадени отговори на въпросите какво е патент, за какво се издава той, какви права гарантира и кой може да го получи. Описана е процедурата, по която се издават патенти в България, като са разгледани подробно и международните актове, които регламентират патентното право в Европейския съюз и по света.

Георги Саракинов е автор и на книгите „Авторско право и сродните му права в Република България“, „Право върху търговска марка в Република България“, „Колективно управление на авторски права“, „Авторското право в музиката“, както и на много други публикации.

При поръчка на новото „Патентно право в Република България“ в електронната книжарница на издателство „Сиби“ на адрес: www.sibi.bg се ползва 10 % отстъпка.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...