Преговори между ръководството на Европейското патентно ведомство и синдикати

Европейското патентно ведомствоНа своята страница http://www.epo.org, Европейското патентно ведомство публикува следната информация, свързана с провеждащите се в момента преговори с представители на синдикатите:

На 28 май 2015г се проведе втора среща между Председателя на Административния съвет на Европейското патентно ведомство, Jesper Kongstad, Президента на Европейското патентно ведомство Benoît Battistelli, представители на SUEPO и FFPE, която да възобнови дискусията относно официалното признаване на синдикатите в правната рамка на Европейското патентно ведомство.

Тези дебати бяха подкрепени от доклад за напредъка, който представя резултатите от две по-ранни работни срещи на работната група, проведени на 11 и 20 май. В доклада се посочва списък с точки на съгласие и несъгласие и се предлага възможен начин на продължение до постигане на съгласие, разпределен съвсем точно във времето.

Беше решено, че работната група, съставена от представители на Европейското патентно ведомство и синдикатите ще продължи да работи в следващите месеци, за да постигнат съгласие по меморандум за разбирателство, който ще уточни условията, при които синдикатите ще изпълняват своята роля в социалния диалог на Европейското патентно ведомство.

Напълно осъзнавайки трудностите, пред които са изправени, Председателят на Административния съвет и Президентът на Европейското патентно ведомство смятат, че процеса, който бе започнат само преди няколко седмици, вече дава добра основа за постигане на значителен напредък по този важен въпрос.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...