Пауър Баланс България с глоба

Пауър Баланс България с глоба за заблуждаваща рекламаПауър Баланс България с глоба за заблуждаваща реклама

Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция от 13 700 лв., наложена на „Пауър Баланс България” ООД във връзка с реклама на силиконови и неопренови гривни и силиконови медальони «Пауър Баланс» в периода юли 2010 – март 2011 г.
Проучването на КЗК установи, че широко прокламираните позитивни характеристики на продуктите, че: „зареждат с положителна енергия и повишават тонуса” и „спомагат за подобряване възможностите на хората, като технологията променя начина по който живеят, работят и спортуват” не са подкрепени с никакви доказателства.
ВАС приема напълно констатациите на Комисията и потвърждава наличието на заблуждаваща реклама, достигнала до неограничен брой потребители, като определя нарушението като «тежко, чиито неблагоприятни правни последици водят до съществен негативен ефект върху конкуренцията».
Решението е окончателно.

Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.

При определянето на рекламата като заблуждаваща се взимат предвид и характеристиките на стоките и услугите, като: наличност, вид, изработка, състав, начин и дата на производство на стоките или изпълнение на услугите, годност за употреба, начини за употреба, количество, географски и търговски произход, резултати, които могат да се очакват от тяхната употреба, резултати и съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите.
Цената или начинът на формирането й и условията за доставка на стоките и изпълнение на услугите.
Данни за рекламодателя или рекламиращия, като: име или фирма, адрес или седалище, адрес на управление, имущество, права върху индустриална и интелектуална собственост, получени награди или отличия.

Може да харесате още...