Решение на ЕПВ относно биологични процеси за производство на растения

патент за изобретениеПри разглеждането на два подобни слуая G 2/12 (относно патент за изобретение Метод за отглеждане на домати с намалено съдържание на вода и продукт на метода) и G 2/13 (относно патент за изобретение Метод за селективно увеличаване на антикарциногенни глюкозинолати в Brassica видовете), които са обсъдени в рамките на консолидирана процедура, Разширеният апелативен борд на Европейското патентно ведомство реши, че изключването на биологични по своята същност процеси за производство на растения в чл. 53(b) на Европейската патентна конвенция, не оказва отрицателно въздействие върху допустимостта на претенциите за даден продукт, насочени към растения или растителни материали, като например плодове или растителни части.

Това важи дори ако единственият метод, наличен към датата на подаване на заявката за производство на претендираните растения или растителни материали е по същество биологичен процес за производство на растения, и също така, ако претендирания продукт се определя от гледна точка на такъв процес (продукт на процес/product-by-process). В този контекст е без значение, че закрилата, предоставена от претенцията за продукта обхваща производството нач претендирания продукт чрез по същество биологичен процес за производство на растения. Следователно, претенции за продукт или претенции за продукт на процес, насочени към растения и растителни материали, различни от растителен вид, не са изключени от патентоспособност съгласно чл. 53(b) на Европейската патентна конвенция и са допустими, ако отговарят на формалните изисквания и тези по същество.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...