Патентоване на изобретения в областта на козметиката

изобретенияЕвропейското патентно ведомство организира на 06/02/2013 г. от 09.00 часа в сградата на Патентно ведомство на Република България дискусия на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”.

На срещата могат да участват специалисти в областта на козметичните препарати, патентни специалисти, представители по индустриална собственост, които ще имат възможността да разговарят с експерти от Европейското патентно ведомство и експерти от Патентното ведомство на Република България.

За регистрация в дискусията на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката” – odimitrova@bpo.bg


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...