Патентно ведомство укрива обществена информация

патентно ведомствоПатентно ведомство работи непрозрачно

Съмнително е поведението на ръководството на патентно ведомство в желанието му да крие как разходва обществените средства;

Какво крие ръководството на Патентно ведомство?

След като председателят на патентно ведомство Веселинов реагира много емоционално на поисканата от всички нас информация за това кой, защо и срещу какво е писал проект на закон за представителите по индустриална собственост и предвид факта, че продължава да крие тази информация, редакцията на националния портал за интелектуална собственост www.ipbulgaria.bg поиска от съда да ни бъде предоставен достъп до обществена информация.

Със свое решение Административния съд – София град разпореди на Председателя Веселинов да предостави информация за имената на лицата участвали в работната група и размера на възнаграждението, което са получили.

Националния портал за интелектуална собственост www.ipbulgaria.bg се надява ръководството на Ведомството, да осъзнаят грешката си и да изпълнят решението на съда, а не да продължават да потъпкват правата на гражданското общество и укриват информация за това как те са изразходвали обществени средства, още повече че съда не намира какъвто и да е проблем в предоставянето на тази информация.

Прилагаме решението на САС.

https://ipbulgaria.bg/wp-content/uploads/2013/04/решение-САС.pdf


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...