Патентно Ведомство разпространява невярна информация

Патентно ВедомствоПатентно Ведомство на България официално признава, че разпространява невярна информация ( “неактуални данни” ) за нуждите на другите институции и ведомства в страна и спря информационната система NIPIES – http://www1.bpo.bg

Патентното Ведомство е националният орган, пред който се регистрират изключителните права върху обекти на идустриална собственост – марки, географски означения, полезни модели, промишлен дизайн, нови сортове растения и породи животни, патенти за изобретения, топология на интегралните схеми. Тази регистрация поражда права за собствениците – да забранят на трети лица използването на тези обекти без тяхно разрешение.  Нарушителите на права на индустриална собственост се преследват както по гражданско правен ред, така и носят наказателна или административна отговорност. За да изпълняват тези си функции други ведомства в страната ( МВР, Митници, съд, прокуратура, КЗК, КЗП и т.н) се нуждаят от актуална и навременна информация.

За да отговори на тези нужди в страната функционира он-лайн системата NIPIES – http://nipies.bpo.bg.  Информационната система NIPIES – е изградена изцяло с финансовата помощ на ЕС и за поддържането й с актуална информация отговорна институция е ПВ на РБ.  Ползватели на системата са всички институции в страната заети с правоприлагане в областта на интелектуалната собственост.

Може да харесате още...