ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ОТКАЗВА ДА СПАЗВА СРОКОВЕ

Патентно ведомство на Република България отказва да спазва законно установените срокове. С писмо 70-00-9608 от 13.09.2010г ни информира:

„Що се отнася до изпълнението на законово определените срокове, Ви информирам, че в правото съществуват няколко вида срокове – отлагателни, преклузивни и инструктивни. Инструктивните срокове са характерни за административния процес, което произтича от необходимостта от проучване и всеобхватно и цялостно изясняване на причините, фактите и обстоятелствата, необходими за обективното и законосъобразно произнасяне на компетентния орган. С тяхното изтичане, за разлика от преклузивните срокове, не се погасява правото на административния орган да издаде ИАА. Такива са и сроковете, предвидени в ЗМГО, относно постановяването на решение по жалба срещу отказ за регистрация на заявка за марка. Следователно, макар и да е изтекъл срокът за произнасяне по жалбата, задължението на председателя на ПВ да постанови решение по нея не е отпаднало.”

IP Bulgaria счита тази позиция на Държавната администрация за странна.

Може да харесате още...