Без да съгласува със заинтересованите страни Патентно ведомство прокарва промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН

Патентно ведомствоСпоред приетите от Правителството предложения за изменения в Закона за промишления дизайн, от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентно ведомство на Република България, се преминава към регистрационна система, която включва проверка на заявката. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на изискванията, ще се издава решение за регистрация и дизайнът ще се публикува в Официалния бюлетин на ведомството.

Патентно ведомство съкращава и сроковете за заплащане на таксите, както и за коригиране на недостатъци по заявката и за отговор срещу предварителен отказ. Целта е ускоряване на производството по регистрация.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

Портал IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...