hfhfhfhfhfh

Патентно ведомство даде отчет за работата си през изминалите шест месеца

Резултати от дейността на Патентно ведомство срещу нарушенията на права върху индустриална собственост
За изминалите шест месеца Патентното ведомство, като специализирана администрация с компетентност по защита на индустриалната собственост, е извършило 190 проверки в търговски обекти. Съставени са 142 акта за установяване на административни нарушения, издадени са 125 наказателни постановления. Сред най-честите стоки с имитация на международни утвърдени марки са облекла, обувки, парфюмерия. От влезли в сила наказателни постановления със санкции в държавния бюджет са постъпили над 57 000 лв. Извършената дейност е в подкрепа на борбата с фалшификатите като принос за ограничаване и противодействие на сивата икономика, контрабандата със стоки и с цел закрила на правата върху обектите на индустриалната собственост.

Може да харесате още...