Патентно ведомство във връзка с потвърдените случаи на COVID-19 в България

COVID-19На 10.03.2020 Патентно ведомство е предприело следните мерки във връзка с потвърдените случаи на  COVID-19 в България:

1. Патентно ведомство преустановява се достъпа до сградата на патентно ведомство  и Централна патентна библиотека на външни лица;
2. Справки в Патентно ведомство се извършват само по телефона;
3. Поща в Патентно ведомство се депозира на посочено място и се спазва разстояние от един метър между лицата;
4. Поща в Патентно ведомство се оставя и във външната кутия, оставена във фоайето;
5. Преустановява се плащането на каса в Патентно ведомство;
6. Исканията за готови документи от Патентно ведомство се представят на охраната;
7. На всеки 2 часа се дезинфекцира сградата на Патентно ведомство;
8. Служителите и охраната на Патентно ведомство, които имат контакт с клиенти да работят със засилени мерки за биологична сигурност – маски, ръкавици;
 
На сайта на Патентно ведомство са посочени следните телефони по изпълнение на заповедта:
 
„Справки за входящи номера могат да бъдат получени на телефон 02 9701 326.
Обща информация за предоставяните от ведомството услуги и дължимите такси ще се получава само на телефон 02 9701 321.“
 
Пълният текст на заповедта може да намерите ТУК.