Патентно ведомство вече дава защита и върху неясни изображения

Под ръководството на видния български професор Камен Веселинов в брой 7/2013 на Официалния си бюлетин Патентно ведомство публикува заявка за марка №126957 на първомайската фирма „ББП” ООД, включваща следното изображение:

Източник: Патентно ведомство, Официален бюлетин 7/2013

Източник: Патентно ведомство, Официален бюлетин 7/2013

 

 

 

 

 

Дори след продължително и старателно вглеждане в образа на марката, който са публикували от ведомството, не става ясно какво се вижда на нея, а още по-малко се разчита текста. Образът и на пръв и на втори поглед изглежда като черно правоъгълно петно, в средата на което има още няколко бели и червени петна и контури, неясни и абсолютно нечетливи надписи.

В Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и георграфски означения чл.13 (1) изрично е написано „Изображението на марката трябва да бъде в размер 7/7 см, ясно и годно за възпроизвеждане. Към заявката може се приложи изображение на марката и на електронен носител.”

Какви са причините? – дали в Патентно ведомство работят с овехтяла техника и не могат да си позволят закупуването на сканиращи устройства с висока резолюция и качество? Но ако е така, то би следвало и другите марки, включващи образни елементи, да са неясни и нечетливи, а те не са.

Или във ведомството се приемат заявки за марки с неясни изображения с цел заблуда на останалите притежатели на защитени марки, следящи за нарушители на правата им?

Неясен образ или неясна започна да става практиката на Патентно ведомство?
Или целта е последваща манипулация на защитените образни и словни елементи?

Обърнахме се за коментар до Председателя Веселинов, но отговор на въпроса все още няма.

Може да харесате още...