Патентно ведомство благодари на IPBulgaria

Патентно ведомствоДържавният регистър на марките, поддържан от Патентно ведомство на Република България, въпреки множеството финансови проекти за обновяването му, е непълен и е много неточен.

Българското патентно ведомство (БПВ) успешно усвоява финансови помощи, но качеството на предоставяните услуги и времето за извършването им са незадоволителни.

Потребителите на тази система постоянно сигнализират за пропуски. Има случаи в които две различни марки се водят под един номер; обекти на индустриална собственост стоят с вписани неактуални собственици; за регистрирани марки липсва информация за публикацията им в официалния бюлетин; липсва информация за адреса за кореспонденция и т.н.

Явно е, че ръководството на Дирекцията по търговски марки не разбира проблематиката и не прави нищо, за да се преодолеят натрупаните пропуски.

Във връзка с писмо на IP Bulgaria до Патентно ведомство от 28.04.2016г. относно неточности на електронната база данни на администрацията, получихме следния отговор:

„Пропуските и неточностите, които цитирате във Вашето писмо по отношение на марки с рег. No.90358 и 30846 са отстранени. Благодарим ви за съдействието относно коригиране на пропуски в базата данни за марките, тъй като разчитаме на потребителите на електронните услуги, които предоставяме за тяхното непрекъснато подобрение.“

Патентно ведомство на Република България (БПВ)

Национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София.

Може да харесате още...