hfhfhfhfhfh

Патентно бюро “Д-р Емил Бенатов и партньори” с Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Националният портал за Интелектуална собственост www.IPbulgaria.bgприсъжда:

Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

на:

Патентно бюро “Д-р Емил Бенатов и партньори” 

Емил Бенатов
за цялостната дейност на организацията, както и на нейния основател – д-р Емил Бенатов през изминалите 25 години и ежедневната работа за промотиране, пропагандиране и защита на принципите на интелектуалната собственост.

Тази година Националният портал за Интелектуална собственост за първи път присъжда наградата на цяла фирма за цялостната ѝ дейност, креативност и участието ѝ в обществения живот на гилдията с активна професионална позиция.
Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост е учредена през 2006г. Почетният диплом се връчва веднъж годишно на личности и организации, дейно ангажирани с мисията по издигне мястото и ролята на интелектуалния труд в съвременното общество. Награда е признание за ежедневния труд на изобретатели, преподаватели, юристи, културни дейци, представители по индустриална собственост, както и на бизнесмени, институции и компании, чиято дейност е допринесла за израстването на интелектуалната сфера и спомогнала за популяризирането ѝ в обществото.
discount-sale

Може да харесате още...