Патентното ведомство изготвя нов Закон за изменение и допълнение на Закон за патентите и регистрацията на полезните модели

Изготвен е Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. Законопроектът с мотивите към него са публикувани за предложения и становища по него от заинтересованите страни. Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 30.09.2012 г. на електронна поща zmileva@bpo.bg, в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.

Може да харесате още...