Значимост на данните на заявителите за извършването на патентни анализи

enНа специалистите по патентна информация все по-често се налага да извършват патентни анализи, които се фокусират върху разработки в конкретна технологична област или върху пазарната среда на дадена компания.

В такива случаи е особено важно да се направи преглед на дейността на потенциалните конкуренти и бизнес партньори. Стойността на анализа ще зависи до голяма степен от качеството на наличната патентна информация.

Значимост на корпоративната структура

В много области, техническите разработки се определят от големи компании, много често от корпорации, съставени от компания майка и няколко дъщерни дружества, всички с различни имена. Това означава, че специалистите по патентна информация първо трябва адекватно да характеризират съответната корпоративна структура, преди да могат да извършат смислен анализ.

Проблемът би могъл да е и по-сложен, тъй като тези структури имат склонността да се променят с времето поради присъединяването на нови компании и продажбата на други. В такива случаи, може да бъде необходимо да се гледа на структурата на групата или корпорацията като на динамична структура, и това да се има предвид при дефиниране на нейното патентно портфолио.

Производителят на автомобили Volkswagen например, през последните десетилетия е придобил мажоритарни участия в редица компании в автомобилната индустрия. Докато настоящото патентно портфолио на Volkswagen може да се установи чрез по-статичен подход, когато става въпрос за определяне как патентната му дейност се е развивала през годините, то трябва да се има предвид и кога други компании (и техните патентни портфолиа) са станали част от групата.

Динамичният подход разкрива ясни различия в сравнение с опростения статичен подход. Макар и да е трудоемко, усилията за систематично подготвяне и събиране на информация за заявителите си струват, резултатът е по-добро качество и по-съдържателен анализ.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...