Патентните представители – гарант за политическата стабилност

патентните представителиМястото и ролята на Патентните представители в Германското общество е показателно и определящо за Европа и Европейската им перспектива. За да не спекулираме и преразказваме, ще цитираме Германия:

„Иновациите са ключът към техническия прогрес, икономическия просперитет и политическата стабилност. За да се засили динамичността на иновациите в Европа, патентните представители предоставят важни импулси на интерфейса между технологията и закона. Патентните представители са експертите в правата на интелектуална собственост, които могат да дадат изчерпателни съвети и представителство по отношение на изобретения, иновации, търговски марки, дизайни и ноу-хау – и следователно играят решаваща роля при вземането на решение за успеха на иновациите, дизайна и търговската марка.“

Всяка българска измислица, затваряща си очите пред реалността, омаловажавайки труда и знанията, замествайки ги с незнание, лоялност и корупция, водят до разпад и щети, които ще оценяваме след години.

За това препоръчваме лятно четиво: “Пази боже сляпо да прогледа” от Патриарха на българската литература Иван Вазов.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии.

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...