Международната патентна система – полезна за всички държави

патентна системаДържавите-членки на PCT (Patent Cooperation Treaty) икономически ефективен механизъм, който улеснява процеса на получаване на международната патентна защита – одобри серия от препоръки за подобряване на приноса на РСТ в подобряване на качеството на издадените патенти. Друга цел, която си поставят държавите-членки е да направят международната патентна система по-полезна за развиващите се страни.

Някои от мерките са свързани с намаляването на количеството натрупани необработени заявки за регистрация на патенти, както и подобряване качеството на предоставяната патентна защита. Според Генералния директор на WIPO, Франсис Гъри, изготвените препоръки ще проправят път за създаването на условия, които ще дадат възможност държавите-членки на СОИС да се възползват в по-голяма степен от международната патентна система.

Източник: http://www.wipo.int/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...