Патентна система и иновации – дискусия между ЕПВ и Европейския парламент

патентна системаПрезидентът на Европейското патентно ведомство Антонио Кампинос е говорил с членовете на комисията по правни въпроси на Европейския парламент (JURI) относно последните новости в европейската патентна система.

Проведената среща е дала възможност за обмен на мнения с евродепутатите относно ролята на патентите и иновациите, както и усилията на ЕПВ за създаване на устойчива патентна система. Подчертано е било значението на европейската патентна система за успеха на политиките на ЕС в областта на иновациите, промишлеността и МСП.

В речта си и последващата сесия с въпроси и отговори г-н Кампинос подчерта приноса на иновациите при справяне с кризата с COVID-19: „Зад напредъка и пробивите стои солидна система за интелектуална собственост. Такава, която не просто подкрепя комерсиализацията на нови технологии, които спасяват човешки животи, но генерира и икономически ефект, който може да помогне на Европа да се изправи на крака.“ В този контекст Президентът на Европейското патентно ведомство е подчертал и, че запознаването на бизнеса и изобретателите с потенциала на интелектуалната собственост е от основно значение.

Позовавайки се на актуалното развитие на единния патент, Президентът на ЕПВ е подчертал значението на този европейски проект за използване на пълния потенциал на единния пазар и за подпомагане на иновациите и икономическото възстановяване.

Източник: Европейско патентно ведомство


JURI

Основните отговорности на комитета са тълкуването и прилагането на международното и европейското право и съответствието на актовете на Европейския съюз с договорите на Европейския съюз. Освен това отговаря за законодателството в областта на гражданското право, търговското право, интелектуалната собственост и процесуалното право. Занимава се с въпроси, свързани със устава и политическия имунитет на членовете на Европейския парламент.

Може да харесате още...