Патентите – връзка между космически технологии и приложения на Земята

технологииМетеорологични прогнози, глобални комуникации, изследвания на климата, управление на въздушния трафик… къде бихме били днес без космическите и сателитните технологии? Тази индустрия, възлизаща на на няколко милиарда евро е много повече от гръбнак на модерен дигитален живот: комуникационните сателити ни свързват един с друг, докато наблюдението на Земята ни свързва с нашата планета.

В условията на конкурентен световен пазар, иновациите са по-важни от всякога, за да може Европа да остане на водеща позиция. Патентите са жизненоважни, защото чрез тях се гарантира възвръщаемостта на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност (R&D), стимулират се бъдещи изследвания. Базата данни на Европейското патентно ведомство Espacenet е пълна с публикувани заявления за патенти, свързани с космическите технологии като от тях 3200 са за сателитни навигационни технологии.

Световната икономика има голяма полза от новите иновации, продукти и услуги, произтичащи от R&D в сферата на космическите технологии. Космосът има ключова роля за икономиката и обществото, включително за околната среда, борбата с изменението на климата, обществената и гражданската сигурност, хуманитарната помощ и помощта за развитие, транспорта и информационното общество. Във Великобритания заетите лица, имащи отношение към космическата икономика са повече от 80 000, докато Европейският съюз предвижда, че само EO програмата ще създаде около 50 000 нови работни места.

google mapsМожем да видим всичко това в ежедневието си, където сателитната навигация (GPS в нашите коли и смартфони), наблюдението на Земята (спомнете си за Google Maps), и съпътстващите постижения (като високотехнологични тъкани и нови медицински технологии) са се превърнали в тенденция. Иновативните компании се нуждаят от патенти, за да защитят своите идеи. Без тази закрила, бизнеси, които инвестират в скъпи разработки, за да осъществят напредък в технологиите, които подобряват качеството на живота ни, могат лесно да бъдат победени от своите конкуренти.

Когато космическата технология слезе на Земята, тя има положително въздействие върху конкурентността, икономическия растеж и създаването на работни места, освен това обогатява живота ни с нови, полезни продукти и услуги. Патентите са инструмента, посредством който космическите технологии проправят пътя си от нереалистични идеи, фантазии до телефона в ръката ви.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...