Патенти и технологии във връзка с измененията на климата в Латинска Америка

патентиСъвместно проучване на Европейското патентно ведомство и UNEP (Програма за околна среда на ООН): „Патенти и технологии за смекчаване измененията на климата в Латинска Америка и Карибския басейн“ показва, че тези райони имат значителен неизползван потенциал за възобновяема енергия, който може да бъде оползотворен, за да се посрещнат бързо нарастващите енергийни нужди на региона.
Резултатите на проучването сочат, че патентната система има важна, но до голяма степен недостатъчно използвана роля за подпомагане иновациите, които са благоприятни за климата в региона, както на трансфера на технологии към и от Латинска Америка и Карибския басейн.

Макар в безплатната база данни на ЕПВ Espacenet да има повече от 1.9 милиона документа за патенти, свързани с технологии за смекчаване на климатичните изменения, по-малко от 3% от общия брой на заявленията за патенти за такива технологии са подадени в Латинска Америка и Карибския басейн за периода 1995-2010.

Доклад от проучването е бил представен по време на конференция, организирана от UNEP на 9 декември 2014г в Лима, Перу.

Това е третият от серията съвместни доклади на Европейското патентно ведомство и UNEP, концентрирани върху тенденциите в заявките за патенти, отразяващи иновации и трансфер на технологии във връзка с измененията на климата. Двата предходни доклада са „Патенти и технологии за чиста енергия“ (2010) и „Патенти и технологии за чиста енергия в Африка“ (2013).

ЕПВ е разработило и специална Y02/4 класификационна схема за патентни документи, отнасящи се до технологии за смекчаване изменението на климата, което значително подобрява достъпността на тези документи чрез публичните услуги на ЕПВ за патентна информация, както и прозрачността на патентните тенденции в областта.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...