Агрегиране на патенти и значението му за конкуренцията и иновациите

патентиИкономическият и научен консултативен съвет на Европейското патентно ведомство (ESAB) оповести своето становище относно натрупването на патенти и неговото въздействие върху конкуренцията и иновациите .

Членовете на ESAB се споразумяха за следното:

  • Агрегаторите на патенти биха могли да помогнат за създаването на функциониращ пазар за патенти, който да е ясен, прозрачен и ефективен. Въпреки това, агрегирането може да доведе до антиконкурентно поведение, което е възможно да възпрепятства иновациите и да доведе до намаляване на благосъстоянието.
  • Въпреки това, за да се избегне обезсилването на благоприятния за иновациите ефект от агрегиране на патенти, никоя конкретна форма на струпване на патенти не трябва да се разглежда сама по себе си като антиконкурентна. По-скоро, потенциално неправомерното поведение на индивидуалните агрегатори по-скоро трябва да се оценява във връзка с всеки отделен случай въз основа на фактите и обстоятелствата по него.
  • Органите, регулиращи конкуренцията вече разполагат със законодателство, което е в сила и имат под ръка инструменти, с помощта на които да се справят с антиконкурентното поведение. Препоръчително е организациите за защита на конкуренцията да обогатят познанията на своите служители относно патентната система като цяло, както и правилно да оценяват свързаните с нея технологични въпроси.

Икономическият и научен консултативен съвет на Европейското патентно ведомство е съставен от 11 патентни експерти от цял свят. Назначени за срок от три години, те са смесица от икономисти, социолози и практици. Изпълнителният секретар на съвета е Главния икономист на Европейското патентно ведомство, Theon van Dijk.

Източник: Европейско патентно ведомство

Може да харесате още...