Индо-европейска конференция за патенти

7 ноември 2014
Европейско патентно ведомство, Мюнхен

патентиЕвропа и Индия са важни източници на иновации, а освен това са и атрактивни пазари за технологии. Въпреки това, притежателите на информационни и комуникационни технологии (ICT) от двата региона са относително неактивни, когато става въпрос за закрилата на техните ICT изобретения на всеки от двата пазара. В дългосрочен план, тази липса на действия може да доведе до образуването на бариера пред конкурентноспособността на европейските и индийските компании.

С оглед на това, Европейското патентно ведомство и индийското Министерство на комуникациите и информационните технологии, в сътрудничество с Европейския център за бизнес и технологии, организират индо-европейска конференция на високо равнище по ICT, свързани патенти.

Конференцията има за цел да предостави на европейските компании и други заинтересовани страни информация от първа ръка относно възможностите и предизвикателствата на индийската патентна система. В изказванията си, лекторите ще демонстрират ангажираността както на Индия, така и на Европа да работят заедно за изграждането на патентна екосистема в сектора на информационните и комуникационните технологии. Програмата на конференцията предвижда и открояването на добри практики в сферата на компютърно реализираните изобретения.

Конференцията ще представлява интерес за представители на индустрията и на малки и средни предприятия от Европа в ICT сектора, както и за правни кантори по интелектуална собственост, бизнес асоциации, търговски камари и други организации с интереси в индо-европейските отношения и интелектуалната собственост в Индия.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...