Най-висока активност за всички времена на Европейския патентен офис за 2012

EPO17 Януари 2013

През 2013 г. Европейският патентен офис (ЕПО) получи 258 000 заявки за патенти. Това представлява увеличение с 5.7%, в сравнение с 2011 г. (244 000) и поставя нов рекорд. В същата година ЕПО публикува 65 700 одобрени патенти – 5.8% повече отколкото през 2011 г. (62 115).

„Този нов пик в заявките за Европейски патенти за трета поредна година показва, че компании от Европа и света продължват да търсят защита на техните изобретения и че Европа продължава да е привлекателен пазар за нови технологии“, каза президентът на ЕПО Benoît Battistelli. „Този растеж е част от последователна, дълготрайна тенденция и е ясно доказателство за доверието на индустрията в стойността на Европейските патенти“

По отношение на произхода на заявките, тенденцията, наблюдавана в последните години е постоянна. С 63% от заявките, ясно мнозинство дойде от не-европейски държави (2011: 62%), докато делът от 38-те държави, членки на EПO беше 37% (2011: 38%). Най-горните 5 позиции през 2012 г. отново са заети от САЩ (24.7%), Япония (19.9%), Германия (13.4%), Китай (7.3%) и Корея (5.5%). Глобално, азиатските фирми продължиха да поддържат растежа на заявките: повече от половината от нарастването идва от Япония, Китай и Корея заедно. След стабилизиране през 2011 г., компаниите от САЩ достигнаха нов рекорд с 63 777 заявки, като по този начин подсилиха първенството си. За Европа, следвайки Германия на третото място, класирането е стабилно, с Франция на шесто място, (4.6%), изпреварваща Швейцария (седма: 3.2%), Обединеното кралство (осма: 2.6%) и Холандия (девета: 2.5%). В абсолютни стойности всички тези ЕПО държави регистират нарастване на патентните заявки.

Трябва да се има предвид, че това са предварителни данни. ЕПО ще публикува детайлни данни за тенденциите на отделните държави и индустриални сектори, както и класирането на компаниите, на 14 Март 2013 г.

Може да харесате още...