Партньорство в името на по-добра защита на интелектуалната собственост в Китай

КитайСъвместният проект за сътрудничество между Китай и ЕС за защита на интелектуалната собственост проведе заключителната си церемония в края на миналия месец. На нея присъства европейска делегация от 13 министри и правоприлагащи органи, а събитието беше по повод на успешното приключване на над 200 дейности за техническа помощ и обучения в Китай.

Китайски и европейски представители, включително законодателни органии и съдии, водещи учени и експерти изложиха ретроспекция на последните 4 години от съвместната работа по проекта и очертаха поуките от всеобхватното им партньорство. Проектът IPR2 (Право на интелектуалната собственост 2) беше стартиран през 2007г. съвместно от ЕС и Китайското правителство със съвместно финансиране на стойност 16, 275млн. евро. Той е насочен към подобряване на надеждността, ефективността и достъпността до системата на защита на ИС в Китай, както и създаването на устойчива среда за ефективно прилагане на правото на интелектуалната собствност в страната.

По време на заключителната церемония бяха предадени на китайските власти над 500 експертни марериала и информационни инструменти, разработени по време на проекта от 2007 до 2011 година.

Проектът IPR2 е разработван успоредно с Националната стратегия за интелектуална собственост на Китай, чието начало бе поставено през юни 2008г. Общите интереси по конкретни теми между двете инициативи, заедно със споделянето на ресурсите, допринесоха за максимизиране на резултатите от проекта: обмен и обучение, подкрепа на частния сектор, в най-добрите практики за прилагане правата на интелектуалната собственост са участвали хиляди държавни служители, фирми и учени.

Резултатите от проекта вече са на лице. Вице-президентът на ЕПВ Реймънд Лютц отбеляза, че от общо 235 000 заявки за патент, подадени в европейското патентно ведомство, почти 13 000 са от Китай. Това е с 96% повече в сравнение с 2008г. и стана възможно благодарение на ангажирането на китайските власти с прилагането на програмата през последните няколко години. „Ефективността от проекта нямаше да е налице без тясното и плодотворно сътрудничество на всички партньори участващи в него” допълни още той.

Изготвил: Иванна Вълчева

Източник: ЕПВ


Може да харесате още...