Технологии за дистанционна връзка с НАП

Паралелното използване на различни технологии за дистанционна връзка с НАП би насърчило конкуренциятаПаралелното използване на различни технологии за дистанционна връзка с НАП би насърчило конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията застъпва принципното становище, че паралелното използване на различни технологии за осъществяване на дистанционна връзка между ФУ(Фискалните устройства) и НАП би насърчило конкуренцията на пазара на телекомуникационни услуги и би увеличило избора на данъчнозадължените лица като потребители на тази услуга.

Едновременно с това обаче КЗК е на мнение, че ако поради технически причини паралелното използване на различни технологии е невъзможно и се налага специфичните цели на данъчната политика, заложени в Наредба № Н-18, да бъдат осъществени чрез само една технология, то е оправдано дистанционната връзка да се осъществява чрез преносна мрежа на мобилен оператор по стандарт GSM/UMTS, тъй като към момента това е технологията, която в най-пълна степен отговаря на всички поставени изисквания.

По отношение на номенклатурните кодове – „0-Mtel, 1-Globul, 2-Vivacom”, в таблиците към Наредбата, КЗК счита, че тези кодове представляват техническа информация, предназначена за служители на НАП, и би било по-подходящо те да бъдат определени във вътрешни инструкции на НАП.

Производството е образувано по искане на Сдружение за електронни комуникации (СЕК) за изготвяне на становище от КЗК относно съответствието с правилата на конкуренцията на цитираните разпоредби.

Може да харесате още...