От редактора

Здравейте, скъпи приятели!

През 2001г. – преди дванадесет години, бе създаден националният портал за интелектуална собственост – www.ipbulgaria.bg.

От създаването на портала екипът на сайта се е стремял да бъде максимално полезен в отразяване на случващото се в сферата на интелектуалната собственост, както в България, така и да информира на български език – за случващото се в света.

Дванадесет години минаха бързо и неусетно – през този период порталът успя да намери своята аудитория и да са превърне в използван източник за информация и знания.

Преди пет години изненадахме читателите си като подновихме изцяло визията и структурата на портала – надяваме се да сме улеснили ползването му!

През 2006-та издадохме първия брой на списанието IP Bulgaria – първо на английски, а през 2008-ма разширихме изданието и с версия на български език.

Преведохме и издадохме на български книгата на Генералния секретар на СОИС – д-р Камил Идрис – „Интелектуалната собственост – мощно средство за икономически растеж“. Преведохме и издадохме на български помагалата за бизнеса на СОИС – „Креативно изразяване“ и „Да изобретиш бъдещето“, предназначени да помогнат за зашитата на индустриалната собственост в малките и средни предприятия. Изданията ни може да намерите на www.ipbulgaria.eu.

Учредихме и наложихме годишната Наградата за принос в развитието на интелектуалната собственост – www.ipbulgaria.com.

През 2011-та създадохме сайта www.copyrights.bg – сайт, посветен изцяло на авторското право – предназначен за авторските индустрии, ползватели и специалисти, който да отговори на зараждащата се необходимост от информация и знания в тази област.

Същата година, 2011-та, на бял свят се появиха и други два сайта: Марка на Европейската общност и Търговска марка – сайтове, който дават информация за това, какво е търговска марка и какво е Европейска търговска марка, какви са начините за придобиване на закрила на територията на всички 27 държави-членки на съюза, включително и на територията на България, какво е значението им за бизнеса Ви и каква е процедурата по тяхната регистрация. Сайтът Марка на Европейската общност предлага и форма за  Наблюдение за сходни марки – електронен формуляр.

Бихме искали да благодарим на всички, които бяха наши партньори през годините, на всички, които ни подкрепяха и на всички, който ни четат и ползват като полезен източник на информация – Благодарим Ви, приятели!

От Редактора