hfhfhfhfhfh

Отхвърлено искане за недействителност на промишлен дизайн

Оспореният дизайн

Оспореният промишлен дизайн

Ищец подава искане за обявяване на недействителност на показания тук регистриран европейски дизайн. Искането подава въз основа на членове 4 до 9 на Наредбата за промишлен дизайн на Общността (CDR), облягайки се на своя по-ранен регистриран дизайн. Отделът по заличавания на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM e отхвърлил искането, тъй като е счел, че оспореният дизайн е нов и има отличителен характер по смисъла на чл.25(1)(b) от CDR.

Трети Апелативен Борд(BoA) обаче анулира решението със становището, че на промишления дизайн му липсва оригиналност по

промишлен дизайн

По-ранният дизайн

3смисъла на чл 6 CDR. В последствие, собственикът на регистрирания европейски дизайн отнася случая до Общия съд на ЕС (GC); жалбата се основава на предполагаемо нарушение на чл. 6 CDR.

Факти, установени при разглеждане на случая
Информираният потребител е особено наблюдателен, показва сравнително висока степен на внимание, запознат е с продукта и притежава определени познания за белезите, които един дизайн за фотьойл обикновено включва (не е оспорено) (пар. 15-18). Най-значимата разлика между между дизайните са възглавничките. Те могат да бъдат счетени за вторични елементи, тъй като те не са фиксирани към останалата част от дизайна. Разликите, произтичащи от тези вторични елементи са неотносими (пар. 36-38, 40-42). Относно отличителния характер, елементи, които са слабо видими по време на употреба, се считат за маловажни при оценка на цялостното впечатление (пар. 57). Степента на свобода на дизайнера може да бъде ограничена, наред с другото, от техническата функция на продукта или от законови изисквания. Все пак, обща тенденция по отношение на промишлените дизайни не ограничава тази свобода (пар. 24). Свободата на дизайнера е ограничена само от факта, че фотьойлите трябва да бъдат функционални и да разполагат със седалка, облегалка и два подлакътника. Притежателят на регистрирания промишлен дизайн не е успял да докаже, че частите, за които твърди, че са изрично необходими, следва да отговарят на структурни изисквания и да гарантират стабилност (пар. 58).

Източник: OHIM

Може да харесате още...