Отменена регистрация на марка CARDINAL

регистрация на маркаПатентно Ведомство на Република България постанови решение за отменена регистрация на марка CARDINAL, рег. №810187, собственост на румънската фирма SC EUROAVIPO SA.

Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно:

Клас 34 – Тютюн (суров и обработен), изделия за пушачи, кибрит.

Отменянето има действие от 20.01.2007г.


В Патентно Ведомство е подадена заявка за нови сортове растения

Вх. № 917 Р1 – ГОДЖИ БЕРИ СОРТ „ДЖИ БИ 1” с притежател „БИО ТРИИ” ООД*, София.

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013
=================================================

*”Био трии” ООД е създадена в края на 2008г. Основната й дейност e разработване на високоефективни технологии за размножаване по метода ин витро на ценни бързорастящи дървесни и растителни видове с перспектива за стопанско отглеждане и поддържане на генетична банка на елитен посадъчен материал. (Информацията е взета от официалния сайт на дружеството http://biotree.bg)


Патентно Ведомство постанови решение за отменена регистрация на марка GUMMY, рег. №676240, собственост на CADBURY NEDERLANDS INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., Холандия.

Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана – клас 30.

Отменянето има действие от 25.11.2006г.

Източник: Патентно Ведомство


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...