Отмениха марки на Захарни заводи АД, Арома, Балканфарма, Родопа – Нова Загора, Българска Радиокомпания

Патентното Ведомство отмени за всички класове марките KERATOLAN на Балканфарма-Троян АД и КОРТЕНСКА ПЕРЛА на Родопа -Нова Загора ООД;
за клас 30 „захар, брашно, сладкарски изделия…..“ марката МУЛТИПРОДУКТИ на захарни заводи АД, гр. Горна Оряховица; за клас 16 „печатни произведения, вестници, списания …..“ марката РЕТРО на Българска РадиоКомпания ООД; като и марката Fiesta Colors на Арома АД за клас 3 „козметични багрила, багрила за коса ……“

Българският закон за търговските марки предвижда възможността ако собственика на регистрирана марка не я използва в период от 5 години тя да може да бъде отменяна.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модери и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...