Отмениха марка “Pomorin Fructo”

pomorinПатентно Ведомство отмени регистрацията на марка Pomorin Fructo, комбинирана, рег. №39023.

Искането за отмяната на марката е подадено от фирма „БИЛДИНГ И МЕТАЛ ГРУП” ООД, София, и е във връзка с чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл. 19 от ЗМГО, а именно отменяна на процесната марка поради неизползването й реално за период по-голям от пет години.

Първоначално притежател на атакуваната марка е „АЛЕН МАК” АД, като на 16.07.2013 в Държавния регистър на марките е вписано прехвърляне на правото върху марката с рег. №39023 върху „Рубелла Бюти” АД, Рудозем.

„АЛЕН МАК” АД е възразил срещу искането и е представил писмени доказателства за петгодишния срок, касаещ доказването на използването на марката на територията на Република България, а именно  12.12.2007г. – 12.12.2012г. Представените доказателства показват означаване на стоки с един от елементите на марката – “Pomorin”, но не са представени доказателства за използването на марката вив вид, който да не се различава съществено от вида, в който процесната марка е регистрирана, а именно Pomorin Fructo, където думата FRUCTO е изписана с масивни букви.

С решение на Председателя на Патентно ведомство марка “Pomorin Fructo”, комбинирана, рег. №39023, с притежател „Рубелла Бюти” АД е отменена.

Отменянето има действие от 12.12.2007г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град.

 

Източник: Патентно Ведомство

Може да харесате още...