Новини за марки LEXUS и Happy

LEXUSПатентно Ведомство отмени регистрацията на марка LEXUS, рег. №47662, собственост на фирма MУЛТИЕЛЕКТРОНИКС ” АД, София.

Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно:

клас 09: апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни, записващи дискове; автомати за продажба и механизми за монетни апарати; касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на информация и компютри;

клас 38: телекомуникации

клас 42: проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер

Отменянето има действие от 13.03.2007г.

В брой 8/2013 на Официалния бюлетин на Патентно ведомство е публикувана информация за обявяването на марка
HAPPY, комбинирана,  за общоизвестна или ползваща се с известност на територията на Република България, с пореден номер на вписване в регистъра №170.

Марката е собственост на компания Julius ROWELL LLC, САЩ
и е обявена за ползваща се с известност са услугите от клас 43: ресторантьорство.

Датата, от която марката е определена за общоизвестна на територията на Република България, е 01.09.2004г.

 

Източник: Патентно Ведомство

Може да харесате още...