Отмениха марка ENIGMA

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка
ENIGMA, рег. №597432, собственост на фирма ROSY O’GRADYS, S.L., Испания.

Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана.

Отменянето има действие от 27.10.2006г.

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Може да харесате още...