hfhfhfhfhfh

Отмениха марка Brandex

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка
Brandex, рег. №55841, собственост на Димитър Петров Хрусанов, София.

Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана.

Отменянето има действие от 17.02.2007г.

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013

Може да харесате още...