Отмениха регистрацията на марка МИС СОФИЯ

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка МИС СОФИЯ, рег. №48272, собственост на фирма „МОДЕЛ ПУУЛ” ООД, Варна, във връзка с чл.25 от ЗМГО.

Регистрацията на марка МИС СОФИЯ е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно:

Клас 35 – реклама, управление на търговски сделки

Клас 41 – организиране на конкурси за красота, развлечение, информационни услуги в областта на развлеченията, звукозаписни студия, представления на живо, мюзикхоли, организиране на конкурси, организиране на представления /импресарски услуги/, резервация на места за представления, продукция на шоупрограми, шоупродукции

Отменянето има действие от 25.11.2005г.

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...