Отмениха регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА

търговска марка, МИС БЪЛГАРИЯПатентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА, рег. №1640Y, собственост на американската фирма Miss Universe L.P.

Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно:
Клас 35 – реклами, обяви, сделки
Клас 41 – развлечение, организиране на конкурси за красота, концерти, импресарски услуги

Отменянето на търговска марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА има действие от 31.07.2007г.

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 6/2013


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...