Отмениха марка МАНАСТИР

отмяна на маркаПатентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на търговска марка МАНАСТИР/MANASTIR, рег. №4420Y, собственост на „МАНАСТИР” ЕООД, Търговище.

Отмяната на марка МАНАСТИР/MANASTIR е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно:

клас 42: инженеринг, инженерни разработки, научни и технически изследвания в областта на алкохолните напитки и вината, професионални експертизи и анализи, консултации, хотелиерство, ресторантьорство, бюфети, аперитиви, управление на имоти.

Отменянето има действие от 02.10.2003г.

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място, където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

Национален портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...