Отмениха марка КОРСАР на АЛЕН МАК АД

Ален макПатентно Ведомство отмени регистрацията на търговска марка КОРСАР, комбинирана, рег. №14798, собственост на фирма „АЛЕН МАК” АД.

Искането за отмяната на марката е подадено от фирма „БИЛДИНГ И МЕТАЛ ГРУП” ООД, София, и е във връзка с чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл. 19 от ЗМГО, а именно отменяна на процесната търговска марка поради неизползването ѝ реално за период по-голям от пет години.

Притежателят на марката не е възразил срещу искането и не е представил доказателства за реалното използване на марката на територията на Република България във връзка със стоките, за които е регистрирана, нито доказателства за наличието на основателни причини за неизползването ѝ.

С решение на Председателя на Патентно ведомство марка КОРСАР, комбинирана, рег. №14798, с притежател „АЛЕН МАК” АД е отменена.

Отменянето има действие от 17.01.2008г.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София-град в тримесечен срок от съобщаването му.

Източник: Патентно Ведомство

„Ален мак“ АД е най-старата козметична компания в България и е със седалище в Пловдив. Нейни популярни продукти са кремът за бръснене с марка „Каро“, избелващ крем „Ахромин“, пастата за зъби „Поморин“, шампоанът за деца „Кря-Кря“. Освен тях компанията предлага и други козметични продукти, а в миналото предприятието в Пловдив е произвеждало дори и храна за космонавти.

Може да харесате още...