Патентно Ведомство отмени марка ЗДРАВЕН М

В брой 8/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за отмяната на регистрацията на марка
ЗДРАВЕН М
, рег. №57525, собственост на Живка Бориславова Винарова, София.

Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана.

Отменянето има действие от 24.01.2007г.

 

Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 8/2013
===========

Бележка на редактора: Искането за отмяна регистрацията на марка ЗДРАВЕН М е постъпило в Патентно Ведомство от фирма 3М Company, САЩ, чрез г-н Иван Иванов – представител по индустриална собственост, IP Consulting Ltd.

Може да харесате още...