Открито писмо от Камара на вещите лица в България във връзка с ОС на КНОБ

Камара на вещите лицаНа 02.07.2016г. г-жа Мариана Станева, председател на Камара на вещите лица в България, разпространи следното открито писмо, с което се излагат сериозни проблеми в гилдията:

„Уважаеми колеги независими оценители,

Получавате ли назначения от Агенция по вписванията или и при Вас оценките секнаха след сключване на договора между Агенция по вписванията и Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/?

Това е само началото …

Госпожа Дерменджиева, председател на Управителния съвет /УС/ на КНОБ, настоява членството в КНОБ да бъде задължително, а УС да има правомощия да приема и изключва членове без ясни и обективни критерии.

На практика това означава УС на КНОБ да решава по свое усмотрение кой има право да упражнява професията оценител и кой не.

С това ще се създаде възможност при всеки конкурс или обществена поръчка за избор на независим оценител,  УС на КНОБ да има право да изключи всички неудобни конкуренти като членове на КНОБ и с това те да загубят правото да упражняват професията си на независим оценител.

По този начин би се сбъднала мечтата на определени членове на ръководството и най-вече на г-жа Светла Дерменджиева,  КНОБ да бъде бутикова Камара от 200-300 оценители и целият пазар за оценителски услуги да бъде запазен за един малък кръг лица.

Това искане вече е внесено в Минисерство на икономиката, от Ваше име – от името на оценителите в Република България, от името на КНОБ.

Аз имам честта да бъда първият неприет член на КНОБ /в разрез със ЗНО/, без мотиви.

Причината е ясна и прозрачна; тя е същата, поради която госпожа Дерменджиева желае да изключи неудобни за нея членове на КНОБ (за сега – 5).

Причината е, че госпожа Дерменджиева не желае на общото събрание да присъстват хора, които черпят информация от извора и могат да я сведат до знанието на цялото Общо събрание; не желае на Общото събрание да присъстват хора, които искат и могат да се противопоставят на противозаконните решения на УС на КНОБ, гласувани основно по предложение на госпожа Дерменджиева.

Разковничето е Законът за независимите оценители и желанието на госпожа Дерменджиева и част от членовете на Управителния съвет на КНОБ да изземат и функциите на Общото събрание на КНОБ. Поради това всички промени в Законът за независимите оценители, предложени от госпожа Дерменджиева пред Междуведомствената работна група към Министерство на икономиката, създадена от Министъра на икономиката с цел  промяна на  Закона на независимите оценители, са в тази посока. Госпожа Дерменджиева настоява в Закона за независимите оценители Управителния съвет да има правомощия да приема и изключва членове по свое усмотрение, без обективни критерии, при задължително членство в КНОБ, т.е  шепа хора да могат да издевателстват над всички независими оценители.

Съгласни ли сте горчивата практика от договора/споразумение  с Агенция по вписванията да се разпространи по целия пазар на оценителските услуги?

До кога ще търпите?  Ако промените, за които г-жа Дерменджиева настоява пред Минситерство на Икономиката бъдат приети, ще е много късно за реакция.

Колеги, не позволявайте всичко това да стане действителност.

ОС на КНОБ е единствената институция, която към момента може да спре всичко това.

Мариана Станева
Председател на Камара на вещите лица в България

Може да харесате още...