Открити приемни на Комисията за защита на потребителите

Открити приемни на Комисията за защита на потребителите започват да работят в курортите по българското Черноморие, курорти по българското ЧерномориеОткрити приемни на Комисията за защита на потребителите започват да работят в курортите по българското Черноморие

Открити приемни на Комисията за защита на потребителите (КЗП) започват да работят от началото на юни във Варна, Бургас и някои от големите курорти по българското Черноморие. Комисията е получила уверение от общинските администрации за оказване на пълно съдействие.

Както по-рано Комисията за защита на потребителите (КЗП) оповести, през лятото ще бъдат извършвани масирани проверки в туристическите обекти, аквапарковете и атракционите по цялото Черноморие. Инспекторите ще следят категоризирани ли са хотелите и заведенията, както и отговарят ли предоставяните от тях услуги на дадената им категория. В откритите приемни на контролния орган туристите ще могат да получат информационни материали и консултации, а също и да подадат сигнал или жалба при евентуални проблеми по време на почивката си.

2421 инспекции по Закона за туризма е извършила КЗП от началото на годината до края на април. За констатираните нарушения са съставени 217 акта. Сред най-често срещаните несъответствия са предоставяне на туристически услуги в обект, който не отговаря на изискванията за определената му категория, липса на видно място на категорийната символика за вида и категорията на обекта и несъответствие на надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти с посочените в удостоверението. Макар и значително по-рядко, е констатирано и предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект или в обект, за който не е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. В някои от случаите инспекторите са установили несъответствие на водения регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните нощувки с образеца, утвърден от министъра на туризма.

По постъпили жалби и сигнали на потребители са извършени 226 инспекции и са съставени 56 акта за нарушения. Гражданите са се оплакали в КЗП преди всичко от условията в места за настаняване, заблуждаваща информация в Интернет за вида и категорията на места за настаняване, както и от разлика между обявените цени в менюто на заведения за хранене и развлечения и маркираните на фискалния бон при заплащане на сметката. Предвидените в Закона за туризма санкции за констатираните нарушения са в диапазона от 500 лв. до 10 000 лв.

Може да харесате още...