Отказ за регистрация на колективна европейска марка

колективна европейска маркаКомпания подава заявление за регистрация на словната марка ‘DOWNMARK’ като колективна европейска марка за стоките и услугите от клас 20, 22, 24, 25 и 35. Заявен е приоритет от канадска търговска марка, класифицирана като ‘сертификатна марка‘.

Експертизата отхвърля заявката регистрация съгласно чл. 7(1)(b), (c) и 7(2) Регламента относно марката на Общността (CTMR), с мотива, че търговската марка е описателна и и липсва отличителен характер. Чл. 7(1) CTMR се прилага и за колективни европейски марки. Дори и по-ниският праг на изискванията за описателност и отличителност по отношение на колективните марки в сравнение с индивидуалните търговски марки, не успява да преодолее възражението. Изключение се прилага изключително за знаци, които са описателни за географския произход на стоките и услугите.

Заявителят обжалва решението на експертизата.

Според Апелативния борд на Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM, колективна търговска марка по принцип не трябва да се регистрира, ако е налице абсолютно основание за отказ съгласно чл. 7 CTMR. Към настоящия момент, в Регламента относно марката на Общността не съществува такова нещо като сертификатна, квалитетна или гаранционна марка. Това са различни типове търговски марки, които не бива да се объркват с колективната марка. Сертификатната марка не е подкатегория на колективната марка. Колективната марка е способна да отличава стоките или услугите на член на асоциацията, което е притежател на марката, от тези на други асоциации/сдружения. Тя трябва да бъде отличителна. Следователно, колективна марка не може да бъде регистрирана като (колективна) европейска марка, ако тя се възприема изключително като показател за качество или гаранция, но не и като показател за произход. Изключението, заложено в чл. 66(2) CTMR не е приложимо, тъй като в заявлението за регистрация не е посочен географски произход на стоките и услугите.

Източник: OHIM

Може да харесате още...