Особен залог върху марки на KAI Group

KAI_Group_logoВ Държавния регистър на марките е вписано подновяване на вписания първи по ред особен залог в полза на „УниКредит Булбанк” АД, „УниКредит Банк” АГ, клон Лондон, „УниКредит Банк Аустриа” АГ, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Банка ДСК ЕАД и Юробанк И Еф Джи Прайвит Банк Люксембург СА, по отношение на следните марки, притежание на „ХАН АСПАРУХ” АД (KAI Group1):

КАЙГРАНИТОГРЕС, рег.№ 55009, с дата на вписване 17.04.2013

ГРЕСПОРЦЕЛАНОТО, рег.№ 55010, с дата на вписване 15.04.2013

КАЙКЛИНКЕР, рег.№55011, с дата на вписване 17.04.2013

КАИПОРЦЕЛАНОТО, рег.№55012, с дата на вписване 15.04.2013

КАЙГРЕС, рег.№55013, с дата на вписване 17.04.2013

КAI, рег.№56722, с дата на вписване 17.04.2013

ХАН АСПАРУХ, рег.№56723, с дата на вписване 17.04.2013

KHAN ASPARUH, рег.№57110, с дата на вписване 17.04.2013

KAI, рег.№60632, с дата на вписване 15.04.2013

KAI ХАН АСПАРУХ ГРУП, рег.№61638, с дата на вписване 17.04.2013

KAI GROUP, рег.№61639, с дата на вписване 17.04.2013

 

Източник: Патентно ведомство на РБългария, Официален бюлетин бр.5/2013

1 KAI Group е най-големият производител на керамични плочки и единственият производител на гранитогрес в България. Групата е създадена през 1997 година и обединява заводите „Хан Аспарух” – Исперих и „Хан Омуртаг” – Шумен.” (http://www.kai.bg/)

Може да харесате още...