Осма Международна олимпиада за млади учени и изобретатели

изобретателиНационалният център за интелектуална собственост на Грузия Sakpatenti съобщава за провеждането на осмата Международна олимпиада за млади учени и изобретатели в Тбилиси. 120 изобретения от 36 страни са били представени на олимпиадата. Sakpatenti напомня, че Международния проект за Oлимпиада за Млади Изобретатели (IYIPO) – Олимпиадата за Младите Учени и Изобретатели, се провежда в Грузия от 2005 г.

При последните четири пъти, Националният център за интелектуална собственост на Грузия Sakpatenti е основен поддръжник на събитието. Sakpatenti има свой член в журито на събитието и в допълнение, Sakpatenti е и инициатор на годишна награда за млади изобретатели.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...