ОСКАР ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ПАТЕНТНА АКАДЕМИЯ

патентна академияЕвропейската патентна академия е номинирана от Немския институт за изобретения (DIE) за престижния „Diesel Medal“, познат още като немския „Оскар за изобретатели”. Категорията, в която Академията ще се състезава с още трима кандидати е „Най-силно насърчаване на иновации”. Победителят ще бъде обявен по време на тържествена церемония в Deutsches Museum, Мюнхен на 30 ноември 2010г.

Академията предлага експертно обучение по широк кръг от въпроси, свързани с патентоването. Основна цел на стотиците семинари, конференции и курсове, организирани от Академията из цяла Европа е популяризирането на правата върху патентите и други обекти на интелектуалната собственост.

Източник: http://www.epo.org/

Европейската патентна академия е външно звено за образование и обучение към Европейското патентно ведомство (ЕПВ).
Тя е основана през 2004 г. в отговор на необходимостта от подобряване и усъвършенстване на структурите за обучение и образование в областта на интелектуалната собственост в Европа. Академията осъществява своята дейност, работейки в партньорство с различни национални и международни институции, сред които и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).

Структурната организация на Академията включва Надзорен съвет, изпълнителен директор и Kонсултативен съвет.

Дейностите на академията са насочени спрямо широка аудитория от съдии, държавни служители, бизнес мениджъри, учени и специалисти в областта на патентите и е съсредоточена в предлагането на обучения и семинари в пет специализирани области и аудитории

Може да харесате още...