Борбата с организираната престъпност, корупцията и прането на пари

att4273cПарламентът предложи план за действие на ЕС за 2014—2019 г., определящ мерките за борба с организираната престъпност, корупцията и прането на пари. Изземването на финансовите активи на мрежите на организираната престъпност и задушаването на техните източници на доходи са на първо място в плана. Смята се, че 3600 международни престъпни организации работят на територията на ЕС през тази година.

„Разходите за мафията трудно могат да се оценят. Те варират между 4 и 5 процентни пункта от БВП за ЕС“, заяви Салваторе Яколино (ЕНП, Италия), който изготви окончателните предложения, одобрени с 526 гласа „за“, 25 „против“ и 87 въздържали се. Тази резолюция представлява „списък с конкретни действия, които трябва да бъдат изпълнени през следващия парламентарен мандат. Това е предизвикателство за престъпните системи“, добави той.

Данните на „Европол“ показват, че 3600 международни престъпни организации, активно работят в ЕС през 2013 година. 70% от тях имат членове от различни държави.

Защита на финансите на ЕС

Депутатите искат на всички осъдени за организирана престъпна дейност, корупция и пране на пари, да бъде забранено да участват в обществени поръчки навсякъде в ЕС, както и да им бъде забранено да се кандидатират за или да заемат обществени постове.

Депутатите продължават да настояват да бъде създадена Европейска прокуратура, която да координира националните разследвания и борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС. Тази служба трябва да бъде снабдена с необходимите човешки и финансови ресурси, подчертаха те.

Данни на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) показват, че незаконната дейност представлява 3,6% от световния БВП, докато Комисията изчислява щетите от корупцията само в ЕС на 120 милиарда евро годишно или 1,1% от БВП на ЕС.

Борба с активите от престъпна дейност

За защита на финансовите интереси на ЕС е жизнено важно да се атакуват ефективно активите на организираната престъпност, заявиха евродепутатите. Затова те се застъпиха за премахване на банковата тайна и премахване на данъчните убежища в ЕС. Веднъж иззети, криминалните активи трябва да се използват за социални цели, добавиха те.

Прекратяване на трафика на хора

ЕП настоява за по строги санкции срещу трафикантите на хора и за по добра защита за жертвите, в борбата за премахване на трафика на хора и принудителния труд. Според тях усилията в борбата срещу принудителния труд трябва да се съсредоточат на местата, където се експлоатира евтин, принудителен труд.

Трафикът на хора генерира престъпни печалби, оценявани на 25 милиарда евро годишно и засяга всички страни от ЕС. Според Международната организация на труда, общият брой на принудителните работници в ЕС е около 880 000, от които 270 000 са жертви на сексуална експлоатация.

Престъпления, свързани с мафията

Парламентът смята, че е от съществено значение да има единна правна дефиниция на мафиотския тип престъпна дейност, която следва да включва и престъплението „участие в организация от мафиотски тип“.

Уреждане на мачове и купуване на гласове

Депутатите искат нагласянето на спортни резултати да се счита за престъпление и да бъде наказвано по подходящ начин.

Купуването на гласове също трябва да се счита за престъпление, въпреки че ползите от него са нематериални, казват още депутатите.

Резолюцията, приета в сряда, определя план за действие за следващия Парламент, Комисията и Съвета, които ще укрепят мерките на ЕС в борбата с организираната престъпност на международно, европейско и национално ниво. Резолюцията е изготвена от специална Комисия по организираната престъпност (CRIM), корупцията и прането на пари, създадена през март 2012 г., за да даде оценка на въздействието на мафиотския тип дейности върху икономиката на ЕС и на обществото, и да препоръча законодателни и други мерки.

 

Докладчик: Салваторе Яколино (ЕНП, Италия)

Процедура: Незаконодателна резолюция

 

Може да харесате още...