Опозиции срещу търговските марки в модата

EUIPO, опозиция, търговски марки,Наскоро се появиха няколко решения на EUIPO по подадени опозиции срещу конвенционални търговски марки. Вероятно опонентите са разчитали на репутацията си.

Първият казус е на Tbl Licensing Llc срещу Marcela Cristina Lozano Villafañe.

Производството е относно класове 18, 24 и 25.

Въпреки че Timberland твърди, че има засилен отличителен характер, това не е доказано. EUIPO затвърждава позицията, която е отрицателна за Timberland.

В малка степен знаците са визуално сходни. Фактът, че и двете съдържат дърво, не е достатъчен, за да се приеме сходство в този случай. Следователно опозицията е напълно отхвърлена.

Вторият казус е на Hachette Filipacchi Presse, Société Anonyme срещу Shenzhen Qianhai Patuoxun Network & Technology Co., Ltd.

Производството е относно класове 8 и 21.

Визуално тези марки са сходни по отношение на буквите E L L E и шрифта.

ELLE също апелира към репутацията си, но се фокусира върху клас 16 (списания). Възражението се отнася за други стоки и поради тази причина EUIPO не взема този довод допълнително предвид.

Въпреки това ELLE излиза победител поради самото сходство, като ELLESYE е напълно отхвърлена.

Друг интересен казус е на The Polo/Lauren Company срещу Shanghai Polo Industrial Co., Ltd.

Опозицията засяга класовете 18, 25 и 18.