Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

European-CommissionЕвропейската Комисия уведоми българските власти, че е одобрила нови две български програми за програмен период 2014-2020 – Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Добро управление“.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще насочи над 701 млн. евро за решаване на най-наболелите проблеми на българското образование. Ще се инвестира в повишаване качеството на българското образование при съобразяване с нуждите на бизнеса от квалифицирани кадри, модернизация и подобряване на условията в образователните и научни заведения. Ще се развива потенциала за разработване на научни изследвания, като изследванията и иновациите ще бъдат насочени към областите на специализация по Стратегията за интелигентна специализация.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е един от основните инструменти за постигане на общоевропейските и националните цели в областта на образованието и науката. Програмата с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Основните приоритети на оперативна програма „Добро управление“ са подобряване на услугите и оптимизиране на структурите и функциите на администрацията както и електронизация и осигуряването на по-лесен достъп до услуги за гражданите и бизнеса включително чрез комплексно административно обслужване и развитие на електронното управление.

Одобрението на програмите ще позволи тяхното навременно стартиране на изпълнението и ще даде възможност страната ни да се възползва от мерките, заложени в тях възможно най-скоро.

В следващите седмици се очаква одобрението на бъдещата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Източник: Министерски съвет

Може да харесате още...