Опасна стока – надуваем басейн / джакузи

Опасна стока - надуваем басейн / джакузи, bubble-spaКомисията за защита на потребителите предупреждава за опасен за здравето продукт – Надуваем басейн / джакузи (Bubble spa) Camaro със захранване 220V.

Нотификация за опасната стока е подадена от Холандия по системата за бърз обмен на информация GRAS RAPEX касаеща опасна стока – Надуваем басейн/джакузи (Bubble spa) Camaro със захранване 220V. Търговска марка: MSpa на Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd. (ORPC).
Продуктът крие много сериозен риск от електрически шок и удавяне. Има също информация за настъпили почти фатални инциденти. Нотификацията е изпратена за предприемане на спешни действия от компетентния орган Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)
Потребители закупили тази стока могат да се обърнат към Комисията за защита на потребителите или директно към ДАМТН.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите

Може да харесате още...